FEIRA MÚLTIPLA LEVA ARTESANATO, MODA E GASTRONOMIA AO SION